Kepala Sekolah
Nur Aziz, S.Pd., M.Pd.B.I
NIP. 19650225 199003 1 010

 

Wakil Kepala Kurikulum
Singgih Widyastuti, S.Pd
NIP.119710430 199702 2 003

Wakil Kepala Kesiswaan 
Drs. Setyo Budi Tejo
NIP. 1980513 199903 1 004

Wakil Kepala Sarana dan Prasarana
Sri Wartono, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700715 199512 1 002


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.